Konzola

Vytvoriť nového užívateľa

./yii user/create <login> <password> [isAdmin = 0]

Priradiť užívateľovi úroveň RBAC

./yii user/assignRole <role> <userId>

Vytvoriť náhodný obsah

./yii fixture/add [count = 10]

Migrácie

./yii migrate/create
./yii migrate/generate
./yii migrate/up
./yii migrate/down
./yii migrate/list

DB Schéma

./yii cycle/schema
./yii cycle/schema/php
./yii cycle/schema/clear
./yii cycle/schema/rebuild